צוות המדרשה


 

ico2הרב פנחס פרקש – רב המדרשה

מוסר שיעור בנושא פרקי אבות – לחיות באושר של פעם.

הוא היה אומר, כל שמעשיו מרובין מחכמתו, חכמתו מתקיימת; וכל שחכמתו מרובה ממעשיו, אין חכמתו מתקיימת. הוא היה אומר, כל שרוח הברייות נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו; אין רוח הברייות נוחה הימנו, אין רוח המקום נוחה הימנו. (אבות ג', יב')

לחוות את החיים מחדש מהשיעור הראשון, לאור הפתגמים העמוקים והעתיקים של אבותינו אבות האומה.

בשיעור אנו מתחקים אחר החכמה העמוקה בת אלפי השנים, המקופלת בין השורות של מסכת אבות – המסכת המופלאה של אבותינו החכמים, כאשר המטרה היא ללמוד וליישם את דרכי השקפתם הלכה למעשה בחיינו שלנו.

מסכת אבות בנויה ממאמרים קצרים של התנאים, כאשר בדרך כלל המאמרים המובאים בשמם היא תמצית השקפת עולמם הייחודית. בין המשניות ניתן למצוא פתגמים ידועים כגון "סייג לחכמה שתיקה", "אמור מעט ועשה הרבה", "אם אין אני לי מי לי", "יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך" ועוד והיא מהווה בסיס למוסר, דרך ארץ ומידות טובות. לימודה מהווה עקרונות יסוד להנהגת האדם בעולמו.

 


 

ico2הרב האוסמן

פרקים מובחרים בכתבי הרב שלמה וולבא זצ"ל

מגדולי המעמיקים בדורנו, בחלק ההשקפתי של התורה הקדושה ושל חכמי התלמוד ז"ל על הראשונים ואחרונים.
מגמת השיעורים בס"ד- הקניית הסתכלות פנימית יותר על תפקיד האדם מישראל בעולמו, בתחום האמונה, תיקון המידות וחינוך אישי לקיום מצוות.
השיעורים גם אמורים לסייע בס"ד למצוא (יותר) את דרך "הגבהים" והרוממות שב"הכרה עצמית" בדרך התורה.

 


 

ico2הרבנית זהבה ועקנין

נושא השיעור – "בצדק תשפוט עמיתך" – לדון לכף זכות

כולנו חיים בחברת אנשים אחרים. בני משפחה, חברים, ידידים, חברים לעבודה או ללימודים. כל יצור אנוש זקוק לחברה. חברת בני האדם מעניקה לנו יתרונות כלכליים, שכליים, רגשיים וחברתיים. אדם החי בתוך חברה מרגיש מוגן ובטוח ואף הוא מעצים את החברה בתכונותיו וכישוריו.
לצערנו, חייהם של אנשים רבים טעונים בחיכוכים, האשמות, תלונות ואי הבנות מתמשכות.
בניגוד לכך, יסוד החברה היהודית מושתת על הציווי האלוקי "ואהבת לרעך כמוך" עליו אמר ר' עקיבא "זה כלל גדול בתורה". מכלל זה מסתעפות מצוות רבות הידועות בשמן הכולל " מצוות שבין אדם לחברו" מצוות אלו נתנו לנו ע"י הבורא כדי שיצור חברה מתוקנת הבנוי'ה על אהבה הדדית ויחסי גומלין מן הפרט לחברה וממנה אליו. אחת המצוות הכוללות בתורה מצוות רבות הנה מצוות "בצדק תשפוט עמיתך" – לדון את האדם לכף זכות. גם אם התנהגותו של האדם 'גרמה לנו' פגיעה, בושה ואפילו נזק של ממש, הרי בניגוד לדחף הטבעי להשיב מלחמה וללבות את אש המחלוקת, אנו מצווים לעצור, להתבונן ולנסות להבין את המניעים והתנאים הסביבתיים שגרמו לאדם להתנהג אלינו בצורה לא ראוי'ה. בכך אנו מצליחים להתגבר על היצר הרע שבתוכנו, להשתחרר מרגשות שליליים הפוגעים בנו בראש ובראשונה ומצליחים לבנות חברה מתוקנת שנעים לחיות בתוכה.

 


 

 

ico2הרב משה נינציסקי

נושא השיעור - "פרשה ולקחה"

כלים מעשיים מתוך הפרשה להעצמה והגשמה עצמית.
במפגשים השבועיים נעסוק במודלים ליצירת שינוי בחיים. בהקניית כלים לטיפוח זהות האני ומימושו.
בניחוח דפוסי חשיבה והשפעתם על דפוסי ההתנהגות, ונלמד יחד על תהליכי זריעה ובנין האישיות.

ולסיכום"אל תתן למה שאתה, להפריע למי שאתה יכול להיות".

 


 

 

ico2הרב אליהו מרדכי לנג

נושא השיעור - "ספר בראשית"

מדי שבוע אנחנו לומדים לפי הסדר קטעים מתוך ספר בראשית.
מטרות השיעור הן להקנות את הידע הנדרש ואת המיומנות לפתוח באופן עצמאי את כתבי הקודש.
ספר בראשית מתאר את השלבים הראשונים של ההיסטוריה היהודית, ולכן העמקה בקטעי המקרא האלו מפגישה אותנו עם השורשים של העם שלנו.
הרבה מיוסודות הדת היהודית, אם בהשקפה ואם במוסר טמונים בספר קדוש זה.
ברצוננו להראות איך רעיונות עמוקים, חלקם גם מתורת הנסתר, מסתתרים להם מאחורי פשוטו של מקרא.

 


 

ico2הרבנית ענת אלנבוגן

נושא השיעור - פרקי הדרכה לבע"ת

השיעור עוסק במתן כלים והכוונה נכונה לפרט, בתהליך של התקרבות לעולם התורה והמצוות, מתוך התבוננות בקשיים וחיבור למשאבים ויכולות פנימיות שחבויות בתוכנו. האדם בתהליך זה מתמודד בחזיתות שונות שעד כה היו מוכרות כגון הורות חברה וכד, וכעת הוא נדרש לכלים ותובנות חדשות ע"מ לעבור שינוי בריא מאוזן ויציב לאורך ימים ושנים. למידות אלו הינן קריטיות לעתידו של האדם המתקרב ומאפשרות צמיחה מתוך מודעות עצמית גבוהה והעצמה אישית.