Archives

החלטתי לעלות למדרשה בצפון – סיפור אישי

כל משפחתי זכתה לחזור בתשובה. אבי היה ה"חלוץ"- הוא הלך לשיעורים ובתהליך ממושך החל בשמירת מצוות. לאחר שנתיים של "סמינר ערכים" פרטי בבית בכל ליל שבת, כשאבי הוא המרצה הראשי והיחידי- שאר המשפחה החלה התהליך התשובה שלה. המפנה המשמעותי היה בחג הפסח-  אבי החליט שהגיע הזמן שבאמת נשתתף בסמינר ערכים. הלכנו לנופש – ויצאנו בני חורין!!!

Continue reading